Профил на купувача

покани и процедури по ЗОП

Куклен театър Русе

Профил на купувача
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за Планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки в Куклен театър – Русе

/във формат PDF/

Публични покани

  • Няма текущи покани по ЗОП

Проведени процедури по ЗОП

  • Няма информация