База

Техническа информация
Скица на салона в Куклен театър Русе
Схема на осветлението в Куклен театър Русе
Схема на осветлението в Куклен театър Русе