ОТМЕНЯТ СЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР-РУСЕ ОТ 22 ДО 31 МАРТ 2021 Г.

Поради усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно въведените мерки от Министерство на здравеопазването, СЕ ОТМЕНЯТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР-РУСЕ ОТ 22 ДО 31 МАРТ 2021 Г.!