Нов театрален сезон 2022 – 2023 г.

Нов театрален сезон 2022 - 2023 г.

Цялата програма за месец септември 2022 г. тук.